Projektil

Om oss

Kulturföreningen Projektil är en partipolitiskt obunden ideell förening som bildades i december 2010 med ambitionen att starta ett socialistiskt bokcafé i Uppsala. Såhär beskrev vi vår vision då:

”Vi är en förening som vill starta och driva ett oberoende socialistiskt bokcafé i centrala Uppsala. Ett café med försäljning av litteratur, tidskrifter och fika, som olika rörelser och föreningar kan använda till möteslokal, filmvisning, studiecirklar, diskussion och kravlöst umgänge. […] Det finns en poäng med ett regelbundet öppet ställe där folk helt enkelt kan hänga. Där gamla rävar kan mingla med nya nyfikna, och vem som helst kan droppa in. Det skulle sänka tröskeln för deltagande och överbrygga klyftan mellan olika generationer av aktivister. Vi vill underlätta för existerande politiska grupper och uppmuntra nya initiativ.”

Den 9 april 2012 öppnade vi till slut i en lokal på Kungsgatan 45. Vad Projektil är och hur vår verksamhet ser ut är inte skrivet i sten utan formas av oss tillsammans.

Vill du hjälpa till? Läs mer under Engagera dig.