Projektil

Stad till salu – föredrag av Mats Franzén

| Inga kommentarer

stad-till-saluMats Franzén är professor emeritus i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Han är tillsammans med Catharina Thörn och Nils Hertting aktuell med boken ”Stad till salu: Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde”. Den första december kommer Mats till Bokcafé Projektil och håller ett föredrag utifrån denna bok.

Det offentliga rummet – våra gator och torg – fyller en viktig politisk funktion. Det gör samhällets konflikter och ojämlikheter synliga och är en förutsättning för kollektiva uttryck som demonstrationer och gatufester.

Men vad händer med det offentliga rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turistströmmar? När högtidstalens vackra formuleringar om demokrati och mångfald kolliderar med urbanpolitiska vardagsprioriteringar och resursstarka aktörers önskemål? När somliga individer och grupper inte längre anses höra hemma i en ”attraktiv” stadsmiljö?

Mats Franzéns, Nils Herttings och Catharina Thörns ”Stad till salu” handlar om entreprenörsurbanismen och dess förutsättningar, strategier och konsekvenser. Författarna inleder med att placera företeelsen i dess historiska – ”postfordistiska” – sammanhang och fördjupar sig sedan i fyra konkreta exempel på urban politik och praktik: omgestaltningen av delar av stadskärnan i Stockholm och Göteborg samt klotterpolicyn i respektive stad.

Bokens analyser tar fasta på lokala samverkansprocesser och deras politiska och ekonomiska förutsättningar och rör sig medvetet mellan det abstrakta och det konkreta och mellan gatan och maktens olika beslutsrum. Det är ett grepp som leder till viktiga insikter i skärningspunkten mellan teori och empiri och gör resonemangen värdefulla för alla som intresserar sig för våra städers – och det offentliga rummets – framtid. Ytterst gäller det demokratin.

Den 1 december var det alltså. Projektil öppnar som vanligt redan 17.15. Föredraget börjar kl. 19.00, men kom gärna innan och fika eller köp en bra bok.

Arrangemanget sker i samarbete med ABF. Fritt inträde. Det finns ett Facebook-event.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.