Projektil

Bokpresentation med Anders Burman: Flykten från Hegel

| Inga kommentarer

Flykten_fran_Hegel_160814.inddAnders Burman besöker den 20 oktober Projektil för att berätta om sin bok ”Flykten från Hegel: Den postmoderna vänsterns genealogi”, vilken utkom på Tankekraft förlag för bara några veckor sedan. Boken finns givetvis även till försäljning på plats.

Förlagsinfo om boken:

Det allmänna missnöjet över den kapitalistiska samhällsordningen tycks idag vara större än på länge. Hur kan det då komma sig att vänstern – trots sin rika intellektuella tradition – inte lyckas utmana den rådande nyliberala hegemonin med trovärdiga alternativa idéer och visioner? Flykten från Hegel närmar sig den frågan utifrån ett dubbelt perspektiv. Å ena sidan behandlas de senaste decenniernas diskussioner om postmodernismen och framför allt hur det postmoderna har tolkats politiskt. Å andra sidan undersöks de heterogena arven från Hegel och Marx från 1800-talet och framåt.

Förutom att bidra till en fördjupad förståelse av den filosofiska, estetiska och politisk-teoretiska idéhistorien från den tyska idealismen till postmarxismen belyser Flykten från Hegel en mängd olika problem och frågeställningar som är aktuella idag, bland annat rörande den teoretiska vänsterns utmaningar i en tid präglad av nyliberala tankemönster, och vårt behov av nya visioner om ett radikalt annorlunda samhälle.

Föreläsningen börjar klockan 19.00, men cafét öppnar redan klockan 17.15 med försäljning av böcker och fika. Arrangemanget sker i samarbete med ABF. Fritt inträde.

Sprid gärna Facebook-eventet.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.