Projektil

Den hotande bönen – om svenska majoritetssamhällets reaktioner mot tiggande EU-medborgares närvaro

| Inga kommentarer

12552742_1030970896967687_5368938267068739491_n

Ingen har nog missat den ökade närvaron av utsatta människor i Sverige. Människor som rest från andra delar av EU för att tillfälligt uppehålla sig i Sverige för att tigga eller ta arbeten. Oftast under extrema levnadsvillkor. Reaktionerna från det svenska majoritetssamhället har också varit varierande. Våldet och rasismen mot dessa människor är alltid närvarande. Medan andra verkar känna sorg och besvikelse över ett Sverige som en gång byggde upp ett folkhem utan styvbarn. Politiker kräver förbud och avhysningar medan de avsäger sig allt ansvar, medan olika delar av civilsamhället anstränger sig för att göra sitt bästa.

Den 11 februari 19.00 kommer Erik Hansson, doktorand i kulturgeografi vid Uppsala universitet, och föreläser på bokcafé Projektil. Erik Hansson har tidigare skrivit en uppmärksammad masteruppsats om stockholmares upplevelser av tiggeri. Han gör nu inom ramen av sin forskarutbildning en psykogeografisk undersökning av det svenska majoritetssamhällets reaktion på de utsatta EU-medborgarnas rumsliga närvaro.

Det grundläggande temat i Eriks studie är att dessa människors närvaro rör upp en kollektiv känslostorm och moralisk panik. Detta för att deras situation och handlingar i det svenska rummet är ett förkroppsligat symptom på hur en alltmer globaliserad och neoliberaliserad värld, urholkar den svenska självbilden som moraliskt rättfärdig. Detta blir i sin tur ett avslöjande av bristfälligheten i den etik, som vårt samhälle är uppbyggt på.

Kom gärna en stund innan för att köpa kaffe, kakor och böcker (och ta plats). Vi öppnar 17.15 och har även öppet en stund efter föreläsningen!

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.