Projektil

23 januari 2017
Inga kommentarer

Motströms. Kampen mot kraftverket

Jenny Jansson är fil.dr och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och har forskat mycket om facklig organisering. Katrin Uba är docent och biträdande universitetslektor vid samma institution och har bl.a. forskat om mobilisering av protester och protesters politiska påverkan. Tillsammans har de medverkat i den under 2016 utkomna boken ”Politik underifrån – Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal” där de gjort en studie av kampen mot kraftverket i Sölvbacka strömmar 1972-79.

Jenny och Katrin kommer nu till Projektil den 30 mars för att berätta mer om sin studie och den kollektiva konfrontation som utvecklades i Jämtland på 70-talet, men som också återaktualiserades långt senare.

Projektil öppnar som vanligt redan 17.15. Föredraget börjar kl. 19.00, men kom gärna en stund tidigare och fika eller titta runt bland våra nyinkomna böcker.

Arrangemanget sker i samarbete med ABF. Fritt inträde. Det finns ett Facebook-event.

23 januari 2017
En kommentar

Är lesbiska föräldrar mer jämställda?

Ylva Moberg är doktorand i nationalekonomi vid Nationalekonomiska insititutionen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala universitet.

Hon publicerade i april 2016 rapporten ”Är lesbiska föräldrar
mer jämställda?” som behandlar könsskillnader i löneutveckling mellan partner i samband med barnafödande. Detta genom en jämförelse av lesbiska och heterosexuella par som visar på könsnormers inverkan på vem i ett föräldrapar som tar ut mest föräldraledighet etc.

Rapporten finns att läsa här: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-09-ar-lesbiska-foraldrar-mer-jamstallda.pdf

Ylva Moberg gästar Bokcafé Projektil den 18 maj. Projektil öppnar som vanligt redan 17.15. Föredraget börjar kl. 19.00, men kom gärna en stund tidigare och fika eller titta runt bland våra nyinkomna böcker.

Arrangemanget sker i samarbete med ABF. Fritt inträde. Det finns ett Facebook-event.

15 januari 2017
Inga kommentarer

Östeuropa i rörelse – presentation av senaste numret av Brand

I december kom tidningen Brand ut med numret Östeuropa i rörelse och i januari startar vi på Projektil året med att bjuda in redaktionen för Brand att göra en superintressant introduktion till detta nummer och tema. Välkommen att starta ditt nya år med massa intressanta föreläsningar och presentationer du med!

Nya numret ”Östeuropa i rörelse” rymmer berättelser som annars hamnar i skymundan när historien om Östeuropa ska skrivas. Vi får bekanta oss med: informell organisering under radarn, vräkta pensionärer som ägnar sig åt direkt aktion, husockupationer, massdemonstrationer mot stadsutveckling för de rika, en nyskapande syndikalistisk fackföreningsrörelse, kvinnokamp, dans som ett queert vapen och mycket, mycket mer.

Redaktionen för numret som kommer på presentationen är Dominika V. Polanska, Maral Shafeie och Scott Springfieldt.

Projektil öppnar som vanligt redan 17.15. Föredraget börjar kl. 19.00, men kom gärna innan och fika eller köp en bra bok.

Arrangemanget sker i samarbete med ABF. Fritt inträde.

Det finns ett Facebook-event.

8 december 2016
Inga kommentarer

Projektils bokcirkel läser Julie Otsuka

Den här gången läser vi ”Vi Kom över havet” av Julie Otsuka.

”Vi kom över havet är lika mycket ett poetiskt porträtt av ett kollektivt öde som en rörande skildring av en mängd individuella upplevelser. Ömsint och omsorgsfullt ger Julie Otsuka liv åt de japanska kvinnor som kom till Kalifornien som postorderbrudar på 1920-talet – från den mödosamma båtresan fram till den dag i december 1941 då de tillsammans med sina familjer pekas ut som förrädare. Fram träder en del av nutidshistorien som ofta har förbisetts i historieböckerna. ”

Julie Otsuka föddes 1962 i Kalifornien men är numera bosatt i New York. Hon debuterade 2002 med kortromanen När kejsaren var gudomlig.

Välkommen 17.30 den 15 december! Det finns ett Facebook-event.