Projektil

29 augusti 2017
Inga kommentarer

Nyfiken på Projektil? Engagera dig!

Torsdagen den 14:e september bjuder vi in alla nyfikna till att lära sig mer om vad det är vi medlemmar i föreningen egentligen håller på med, och vad man som ny medlem kan engagera sig i och påverka. Kanske har du precis hört talas om oss för första gången, eller så är du kanske besökare sedan länge men som ännu inte tagit klivet och blivit medlem. Oavsett vilket är du varmt välkommen!

Eftersom vi är en ideell förening behöver vi alltid fler medlemmar som hjälper till med caféet. Funderar du på om Projektil kanske är en förening för dig är detta dagen du borde dyka upp! Saker vi medlemmar i nuläget gör är bl.a. att baka, planera föreläsningar och bokinköp, bemanna caféet när vi har föreläsningar, anordna studiecirklar och massa annat. Vi tar förstås väldigt gärna emot förslag på vad vi mer skulle kunna göra i föreningen. Möjligheterna är i princip oändliga!

Det kommer finnas fika och massa nya böcker till försäljning. Flera av oss som redan är medlemmar kommer också finnas på plats och vi berättar gärna mer om vad vi gör, våra tankar om Projektil osv. Vi pratar gärna på tu man hand över en kopp kaffe, eller håller smågruppsdiskussioner, beroende på hur många vi blir.

Kl. 19 blir det dessutom föreläsning med serietecknaren Kalle Johansson utifrån hans bok ’Vad är egentligen fascism?’, så häng gärna kvar i caféet även då. Se separat event.

Vi ses!

(Facebook-event finns.)

20 april 2017
Inga kommentarer

Föreläsning: Staden och Kapitalet

Städer förändras av kriser och vi lever i en krisernas tid. Ekonomisk och social turbulens i stor skala och globala miljö och klimatproblem kommer att påverka städernas manöverutrymme på både kort och långt sikt. I Malmö fortsätter man emellertid bygga som om också framtiden kommer att handla om shopping, turism, kongresser och oupphörligt stigande bostadspriser. Den nyliberala agendan ligger kort sagt fast. Tanken är att man genom att attrahera entrepenörer och kapital ska få pengar att sippra ner genom inkomstskikten och gynna alla stadens invånare. Men i själva verket har arbetslöshet och fattigdom bara fortsatt växa i skuggan av skrytbyggena Turning Torso och Malmö Live.

Ståle Holgersens ”Staden och kapitalet – Malmö i krisernas tid” stiger ned i Malmös sociala och ekonomiska historia sedan mitten på artonhundratalet och närgranskar fenomen som tillväxt, segregation, polarisering och nyliberal politik i ett marxistiskt perspektiv. Vilken verklighet döljer sig under dessa? Och hur ekologiskt hållbar är egentligen staden trots alla vackra ord om hållbarhet? Boken gör ekonomisk teori lättillgänglig och tankeväckande och stadshistoria politiskt relevant. Men den pekar också framåt i det stora och det lilla och ställer den viktiga frågan hur våra städer bäst ska kunna hantera nuvarande och kommande kriser.

Ståle Holgersen är doktor i kulturgeografi och forskar vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Föredraget arrangeras i samarbete med ABF och startar kl. 19.00 den 11 maj. Caféet öppnar dock redan 17:15 så kom gärna en stund innan!

Det finns ett Facebook-event.

13 mars 2017
Inga kommentarer

Föreläsning: ”Potatisrevolutionen” i Sverige 1917

1917 är ett år som är starkt förknippat med revolution. Och det var inte bara i Ryssland som klasstriderna hårdnade! Även i Sverige tog konflikter om framförallt mat ofta radikala uttryck och demonstrationer för ”bröd och fred” samlade enorma massor.

Hur kom det sig att just denna vår var så revolutionär? Hur nära var Sverige ett omfattande uppror? Och vad sade egentligen fru Hansson till överkonstapeln innan kravallerna på Södermalm bröt ut? Den 6/4 kl 19 kommer historikern Håkan Blomqvist till Projektil för att föreläsa om ”potatisrevolutionen” i Stockholm, 100 år senare. Den nya boken med samma namn kommer att finnas till försäljning, mer information finns på www.potatisrevolutionen.se.

Föreläsningen är den 6 april och börjar klockan 19, men cafét öppnar redan 17.15 med försäljning av fika och böcker. Fritt inträde. Arrangemanget sker i samarbete med ABF samt Vänsterpartiet Uppsala. Facebook-event finns.

13 mars 2017
Inga kommentarer

Föredrag: Arbetsförhållanden inom vinindustrin

I höstas uppmärksammades en strejk bland arbetare på vinproducenten Robertson Winery i Sydafrika. Facket CSAAWU larmade om fruktansvärda arbetsförhållanden där arbetarna utsattes för kraftig rasism och där fackets medlemmar och representanter utsattes för hot och trakasserier. Många röster riktade då krav mot Systembolaget (en av producentens största och viktigaste kunder) på en bojkott mot vinproducenten.

Fredrik Lilja är forskare på Uppsala universitet med ett särskilt intresse för hur kapitalismen har vuxit fram globalt, och dess expansion genom Afrikas historia. Han har nyligen varit på en forskningsresa i södra Afrika och kommer nu till Projektil för att berätta om arbetsförhållandena inom vinindustrin där.

Föredraget är den 16 mars. Projektil öppnar som vanligt redan 17.15. Föredraget börjar kl. 19.00, men kom gärna en stund tidigare och fika eller titta runt bland våra nyinkomna böcker.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Bokcafé Projektil och Uppsala LS av SAC-Syndikalisterna, med stöd av ABF i Uppsala län. Fritt inträde. Det finns ett facebook-event.

17 februari 2017
Inga kommentarer

Föreläsning: Svenska konflikter

Andrés Brink Pinto är forskare i historia vid Lunds universitet och medredaktör till boken Politik underifrån – Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal. 2010 delade han Rudolf Meidner-priset. Han har också varit med i böcker som Tillsammans – Gemenskap och klasskamp på samhällsfabrikens golv och Det stora elefantupproret och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal. Den 23 mars 19.00 kommer han till Bokcafé Projektil och håller en föreläsning i ämnet! Föreläsningen är ett samarbete med Uppsala LS av SAC-Syndikalisterna, SUF Uppsala och Bokcafé Projektil med stöd av ABF i Uppsala län.

Varför ser Sverige ut som det gör idag? Den vanliga storyn man får höra är en berättelse om 1900-talets fredliga folkrörelser, som bara genom sin kompromissvillighet lyckats undvika samma excesser som vi sett i resten av Europa. I antologin Politik underifrån utmanas den här berättelsen om Sverige som Europas exceptionella undantag. Under föreläsningen får vi genom nedslag i svenska konflikter en mer nyanserad bild av hur man ”gjort politik” i det här landet och vilka som getts eller tagit sig rätten att delta i de politiska processerna.

Utifrån den här kunskapen om vår dolda historia blir det lättare för oss att besvara frågor om vår samtid och framtid. När kan utomparlamentariska metoder sägas berika och utveckla demokratin, och när passeras den gräns då den parlamentariska demokratin hotas? Vad är egentligen demokrati, och hur gör vi för att utvidga och utveckla den?

Det finns ett Facebook-event.