Projektil

29 januari 2017
Inga kommentarer

Studiecirkel: ”Capitalism” av Anwar Shaikh

Vårens stora studiecirkel är på ekonomiprofessorn Anwar Shaikhs magnum opus ”Capitalism: Competition, Conflict, Crises”. Shaikh har under 25 år tagit sig an att skriva en grundläggande kritik av ekonomisk teori och istället grunda ekonomiskt vetande i verkligheten.

Planen är (till att börja med) inte att läsa detta massiva verk i sin helhet, utan att följa Shaikhs förslag på får en ”quick overview” genom att läsa fyra kapitel: http://realecon.org/wp-content/uploads/2016/06/Quick_Overview.pdf
Därefter utvärderar vi och de som vill kan förstås studera vidare!

Till första träffen läser vi kapitel 1, ”Introduction” (52 sidor). Tanken är att ha totalt fem träffar, ett för varje kapitel utom kapitel 3 som delas upp på två träffar.

Vi har beställt in ett gäng böcker som dock alla är reserverade, det går bra att anmäla intresse för att köpa boken (den kostar runt 400 kronor eller lite mer beroende på tull osv). Det går ett rykte om att boken även finns som pdf på en sajt som börjar på b och slutar på ookzz (Projektil tar självklart avstånd från illegal fildelning). Massor med extramaterial kring boken, bland annat 30 videoföreläsningar om dess innehåll av Anwar Shaikh själv, finns på www.realecon.org

Projektils studiecirklar sker alltid i samarbete med ABF. Facebook-event finns.

23 januari 2017
Inga kommentarer

Motströms. Kampen mot kraftverket

Jenny Jansson är fil.dr och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och har forskat mycket om facklig organisering. Katrin Uba är docent och biträdande universitetslektor vid samma institution och har bl.a. forskat om mobilisering av protester och protesters politiska påverkan. Tillsammans har de medverkat i den under 2016 utkomna boken ”Politik underifrån – Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal” där de gjort en studie av kampen mot kraftverket i Sölvbacka strömmar 1972-79.

Jenny och Katrin kommer nu till Projektil den 30 mars för att berätta mer om sin studie och den kollektiva konfrontation som utvecklades i Jämtland på 70-talet, men som också återaktualiserades långt senare.

Projektil öppnar som vanligt redan 17.15. Föredraget börjar kl. 19.00, men kom gärna en stund tidigare och fika eller titta runt bland våra nyinkomna böcker.

Arrangemanget sker i samarbete med ABF. Fritt inträde. Det finns ett Facebook-event.

23 januari 2017
1 kommentar

Är lesbiska föräldrar mer jämställda?

Ylva Moberg är doktorand i nationalekonomi vid Nationalekonomiska insititutionen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala universitet.

Hon publicerade i april 2016 rapporten ”Är lesbiska föräldrar
mer jämställda?” som behandlar könsskillnader i löneutveckling mellan partner i samband med barnafödande. Detta genom en jämförelse av lesbiska och heterosexuella par som visar på könsnormers inverkan på vem i ett föräldrapar som tar ut mest föräldraledighet etc.

Rapporten finns att läsa här: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-09-ar-lesbiska-foraldrar-mer-jamstallda.pdf

Ylva Moberg gästar Bokcafé Projektil den 18 maj. Projektil öppnar som vanligt redan 17.15. Föredraget börjar kl. 19.00, men kom gärna en stund tidigare och fika eller titta runt bland våra nyinkomna böcker.

Arrangemanget sker i samarbete med ABF. Fritt inträde. Det finns ett Facebook-event.

15 januari 2017
Inga kommentarer

Östeuropa i rörelse – presentation av senaste numret av Brand

I december kom tidningen Brand ut med numret Östeuropa i rörelse och i januari startar vi på Projektil året med att bjuda in redaktionen för Brand att göra en superintressant introduktion till detta nummer och tema. Välkommen att starta ditt nya år med massa intressanta föreläsningar och presentationer du med!

Nya numret ”Östeuropa i rörelse” rymmer berättelser som annars hamnar i skymundan när historien om Östeuropa ska skrivas. Vi får bekanta oss med: informell organisering under radarn, vräkta pensionärer som ägnar sig åt direkt aktion, husockupationer, massdemonstrationer mot stadsutveckling för de rika, en nyskapande syndikalistisk fackföreningsrörelse, kvinnokamp, dans som ett queert vapen och mycket, mycket mer.

Redaktionen för numret som kommer på presentationen är Dominika V. Polanska, Maral Shafeie och Scott Springfieldt.

Projektil öppnar som vanligt redan 17.15. Föredraget börjar kl. 19.00, men kom gärna innan och fika eller köp en bra bok.

Arrangemanget sker i samarbete med ABF. Fritt inträde.

Det finns ett Facebook-event.