Projektil

Föreläsning: Arbetarlitteratur då och nu

| Inga kommentarer

Den svenska arbetarlitteraturen intar en tvetydig position i den svenska litteraturhistorien. Å ena sidan beskrivs den som ett slags motkultur eller mothegemonisk kraft i förhållande till en föregivet borgerlig litteratur. Å andra sidan ägde den under stora delar av 1900-talet såväl den estetiska som politiska initiativkraften i den litterära offentligheten i både politisk och estetisk bemärkelse. Den har också fått ett uppsving under det senaste decenniet med författare som Susanna Alakoski, Johan Jönson, Åsa Linderborg och Kristian Lundberg. Men vilka var egentligen villkoren för arbetarlitteraturens framväxt? Och vilken kritisk potential äger den under dagens radikalt annorlunda ekonomiska förhållanden?

Den 17 maj klockan 19:00 kommer litteraturvetaren och kritikern Johannes Björk till Bokcafé Projektil för att berätta mer om detta. Han följer två linjer under 1900-talet: å ena sidan hur begreppsliggörandet av arbetarlitteraturen alltid riskerat att återföra författarnas röst till deras sociologiska position; å andra sidan hur det alltid funnits skrivande arbetare vilka i stället understrukit glappet mellan arbete och litteratur för att föreställa sig ett liv bortom arbetet.

Föreläsningen börjar klockan 19, men fika, böcker och tidskrifter finns till salu från klockan 18:15. Fritt inträde. Arrangemanget sker i samarbete med ABF.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.