Projektil

Föreläsning: Staden och Kapitalet

| Inga kommentarer

Städer förändras av kriser och vi lever i en krisernas tid. Ekonomisk och social turbulens i stor skala och globala miljö och klimatproblem kommer att påverka städernas manöverutrymme på både kort och långt sikt. I Malmö fortsätter man emellertid bygga som om också framtiden kommer att handla om shopping, turism, kongresser och oupphörligt stigande bostadspriser. Den nyliberala agendan ligger kort sagt fast. Tanken är att man genom att attrahera entrepenörer och kapital ska få pengar att sippra ner genom inkomstskikten och gynna alla stadens invånare. Men i själva verket har arbetslöshet och fattigdom bara fortsatt växa i skuggan av skrytbyggena Turning Torso och Malmö Live.

Ståle Holgersens ”Staden och kapitalet – Malmö i krisernas tid” stiger ned i Malmös sociala och ekonomiska historia sedan mitten på artonhundratalet och närgranskar fenomen som tillväxt, segregation, polarisering och nyliberal politik i ett marxistiskt perspektiv. Vilken verklighet döljer sig under dessa? Och hur ekologiskt hållbar är egentligen staden trots alla vackra ord om hållbarhet? Boken gör ekonomisk teori lättillgänglig och tankeväckande och stadshistoria politiskt relevant. Men den pekar också framåt i det stora och det lilla och ställer den viktiga frågan hur våra städer bäst ska kunna hantera nuvarande och kommande kriser.

Ståle Holgersen är doktor i kulturgeografi och forskar vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Föredraget arrangeras i samarbete med ABF och startar kl. 19.00 den 11 maj. Caféet öppnar dock redan 17:15 så kom gärna en stund innan!

Det finns ett Facebook-event.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.