Projektil

Wikipedianer och kapitalism

| Inga kommentarer

wikipediansArwid Lund är doktor i informatisstudier och arbetar vid institutionen för ABM vid Uppsala universitet. Lund doktorerade under 2015 med sin avhandling om svenska wikipedianer (det vill säga, aktiva användare på svenska Wikipedia) och deras syn på kapitalism. Avhandlingen gavs även ut på Tankekraft förlag och har titeln ”Frihetens rike – wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen”. Förlaget skriver följande om boken:

”Inom den kognitiva kapitalismen har begrepp som webb 2.0, playbour och prosumers haglat över oss de senaste tio åren med sina lekfulla synergier mellan arbete och kapital. Frihetens rike är en kritisk granskning av frivilliga och produktiva aktiviteter inom svenskspråkiga Wikipedia. Hur förstås aktiviteterna och vilka förhoppningar knyts till dem? Kanske finns det i den allmänningsbaserade jämlika produktionen en underström av kritik och emancipatoriska öppningar mot ett postkapitalistiskt samhälle?”

Den 21/4 föreläser Arwid Lund om sin forskning på bokcafé Projektil. Vi öppnar som vanligt vid 17.15, då vi säljer böcker och fika, medan föreläsningen börjar vid 19.00. Vi säljer så klart även ”Frihetens rike” på plats! Välkomna!

Det finns ett Facebook-event.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.