Projektil

Samtal om basinkomst

| Inga kommentarer

Finlands motsvarighet till Försäkringskassan, Folkpensionsanstalten, fick under 2015 i uppdrag av den finska statministern att utreda möjligheten att införa basinkomst i Finland. Ett förslag som nu har majoritet i den finska riksdagen. Tanken är att basinkomsten ska införas på prov under 2017-2018. Det finska förslaget om basinkomst, eller medborgarlön som det även kallas, fick medialt stor uppmärksamhet i Sverige så väl som i resten av världen. Förslaget går mycket kortfattat ut på att alla, utan villkor, får en inkomst från staten, medan andra bidrag, likt social- och bostadsbidrag, avskaffas. Tanken är att pengar ska fördelas mer jämnt, att kostnader för kontroller ska försvinna och att alla människor ska få åtnjuta en större ekonomisk frihet.

Medan vissa framhåller basinkomsten som en progressivs vänsters våta dröm, är andra mer skeptiska. För vad händer egentligen med lönenivåerna när alla har en basinkomst? Betyder inte basinkomst att mindre pengar går till de som har det sämst? Den 3/3 kl 19.00 samtalar och diskuterar Toivo Jokkola (chefredaktör för Arbetaren) och Lennart Fernström (Basinkomst Sverige, chefredaktör för tidningen Syre) om sin skilda syn på basinkomst.

Bokcafé Projektil återfinns varje torsdag mellan 17.15-20.00 i ABF:s lokaler på St Persgatan 22. Kom gärna innan samtalet och ta del av vårt fika- och bokutbud.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.